::

Thứ 7, 11/09/2021 | 21:19

Hà Nội: Lùi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI

Hà Nội: Lùi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI

(Phunuvn) - HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 30/TB-HĐND về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội: Lùi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI

Theo đó, kỳ họp sẽ được tổ chức trong hai ngày 22 và 23/9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở HĐND, UBND thành phố và tại các điểm cầu tại các quận, huyện, thị xã và điểm cầu các sở, ban, ngành thành phố. Trong thông báo trước đó của HĐND thành phố Hà Nội, Kỳ họp được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/9.

Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ xem xét 15 và 18 nghị quyết. Cụ thể: hoạt động của HĐND thành phố 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021; tổng hợp kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố; trả lời kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố khóa XV; trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI; kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố khóa XV; công tác chỉ đạo, điều hành 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của UBND thành phố; công tác phòng, chống tham nhũng 8 tháng năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2021; tình hình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 8 tháng năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2021; tình hình kinh tế - 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021…

HĐND thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét nội dung các nghị quyết: Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, - quốc phòng, thu - chi ngân sách 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của thành phố; chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Hà Nội; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố năm 2021; đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; kiện toàn chức danh Ủy viên UBND thành phố.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, ban hành các nghị quyết chuyên đề: Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án chương trình Sữa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022; quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô từ năm học 2021-2022; quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội…

Theo Ngaynay
Nguồn
Link bài gốc

https://ngaynay.vn/ha-noi-lui-thoi-gian-to-chuc-ky-hop-thu-2-hdnd-thanh-pho-khoa-xvi-post112416.html

Tin mới nhất
0.16530 sec| 504.547 kb