::

Học sinh mầm non, phổ thông ở nhiều nơi tựu trường trong ngày 29/8

Học sinh mầm non, phổ thông ở nhiều nơi tựu trường trong ngày 29/8

(Phunuvn) - Đến nay đã có 63/63 tỉnh, thành công bố thời gian tựu trường, lịch khai giảng và khung thời gian năm học 2022 - 2023.

Học sinh mầm non, phổ thông ở nhiều nơi tựu trường trong ngày 29/8

Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 29/8 được nhiều tỉnh, thành chọn là thời gian tựu trường sớm nhất với bậc mầm non, phổ thông (trừ lớp 1).

Khung thời gian năm học mà các địa phương công bố căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành trước đó (ngày 5/8/2022).

Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Đồng thời, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 trước ngày 10/9/2022; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/1/2023; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2023…

Theo thống kê, chỉ có một số nơi có điều chỉnh thời gian phù hợp với điều kiện ở địa phương. Cụ thể, ở Đồng Nai học sinh tiểu học, phổ thông tựu trường vào ngày 15/8, và bậc học còn lại là 20/8. Học sinh lớp 1 ở Điện Biên tựu trường vào ngày 29/8, bậc học còn lại là ngày 30/8. Trẻ mầm non, phổ thông ở Hà Tĩnh tựu trường ngày 30/8; Học sinh mầm non ở TP Hồ Chí Minh tựu trường ngày 31/8.

PV/Ngaynay

https://ngaynay.vn/hoc-sinh-mam-non-pho-thong-o-nhieu-noi-tuu-truong-trong-ngay-29-8-post124395.html

Tin mới nhất
0.30903 sec| 528.539 kb