::

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vì lý do sức khỏe

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vì lý do sức khỏe

(Phunuvn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 927/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phan Văn Đa vì lý do sức khỏe.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vì lý do sức khỏe

Ông Phan Văn Đa (giữa) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vào năm 2015.

Trước đó, ngày 7/7, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 100% đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Phan Văn Đa.

Ông Phan Văn Đa sinh năm 1964, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Chính trị. Tháng 6/2015, khi đang làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, ông được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tiếp đó, ông tái cử chức vụ này trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, vì lý do sức khỏe, ông Đa không thể đảm đương công việc.

PV/Ngaynay

https://ngaynay.vn/mien-nhiem-pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-dong-vi-ly-do-suc-khoe-post123498.html

Tin mới nhất
0.18885 sec| 510.836 kb