::

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động bị mất việc, giảm giờ làm

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động bị mất việc, giảm giờ làm

(Phunuvn) - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi.

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động bị mất việc, giảm giờ làm

(Ảnh minh họa: Lao Động)

Chiều 16/1, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Trần Thanh Hải ký Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết từ tháng 9/2022 đến nay xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do bị cắt, giảm đơn hàng, dẫn đến một bộ phận không nhỏ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm, thu nhập, của nhiều đoàn viên công đoàn, người lao động và gia đình.

Trước tình hình trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng trên. Đây là tấm lòng của tổ chức Công đoàn Việt Nam dành cho đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn; tiếp thêm động lực để hướng đến năm 2023 có nhiều niềm vui hơn.

Theo ông Trần Thanh Hải, việc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Nghị quyết 06 để hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động nhằm góp phần , giảm bớt khó khăn cho đoàn viên, người lao động.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi trong quá trình thực hiện; đưa ra các tiêu chí, điều kiện để đoàn viên công đoàn, người lao động thuận lợi tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn; mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động được nhận hỗ trợ một lần bằng tiền. Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau theo Nghị quyết này thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động đã được hưởng chính sách hỗ trợ ở mức thấp, sau đó chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ. Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết này nhưng đã được hưởng hỗ trợ tương tự từ các cấp Công đoàn trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực với mức thấp hơn theo Nghị quyết này thì được hưởng tiếp phần chênh lệnh giữa 2 chính sách hỗ trợ.

Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn. Người lao động không là đoàn viên công đoàn nhưng là lao động nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, lao động nữ đang , người lao động đang đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) thì được hưởng mức hỗ trợ như đoàn viên công đoàn.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giao Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện chi từ nguồn kinh phí dự phòng và sử dụng quỹ hoạt động thường xuyên hiện có; trường hợp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không cân đối được nguồn thì Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện cấp bù cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

PV/Ngaynay

https://ngaynay.vn/ho-tro-doan-vien-cong-doan-va-nguoi-lao-dong-bi-mat-viec-giam-gio-lam-post129534.html

Tin mới nhất
0.30431 sec| 540.445 kb