::

Thông tin chậm vụ sát nhập VLC, GTNFoods bị phạt 70 triệu đồng

Thông tin chậm vụ sát nhập VLC, GTNFoods bị phạt 70 triệu đồng

(Phunuvn) - Do chậm thông tin sự việc sáp nhập VLC nên GTNFoods đã bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng.

Thông tin chậm vụ sát nhập VLC, GTNFoods bị phạt 70 triệu đồng

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 256/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần GTNFoods (mã chứng khoánGTN-HoSE) do chậm công bố thông tin liên quan đến việc sáp nhập với Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần (mã chứng khoán VLC, UPCOM).

Cụ thể, GTN bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

GTN đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu sau: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 (Phương án sáp nhập tổng thể và Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần và Công ty có nội dung về tỷ lệ hoán đổi sáp nhập; Báo cáo tài chính năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 18/3/2021); tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (Báo cáo tài chính năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 14/2/2020).

Thông tin tìm hiểu cho thấy, đại hội cổ đông họp ngày 19/3/2021 thì ngày 18/3/2021GTNFoods mới ký tài chính kiểm toán năm 2020, cùng ngày công ty kiểm toán Deloitt ký báo cáo kiểm toán và sau đó GTN mới công bố báo cáo này.

Vào ngày 12/3/2021, GTNFoods mới công bố Nghị quyết HĐQT về tỉ lệ hoán đổi cổ phần khi sáp nhập (tỉ lệ là 1,6:1) và công bố các tài liệu quan trọng nhất của ĐHCĐ là Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập.

Đến ngày 18/3/2021, GTNFoods lại ra nghị quyết về việc phê duyệt sửa đổi tài liệu họp và cập nhật các tài liệu quan trọng: Phương án sáp nhập (cập nhật mới), dự thảo Hợp đồng sáp nhập (cập nhật mới).

Bảo Hân/ngaynay

https://ngaynay.vn/thong-tin-cham-vu-sat-nhap-vlc-gtnfoods-bi-phat-70-trieu-dong-post114010.html

Tin mới nhất
0.17291 sec| 519.172 kb