::

Thứ 7, 18/09/2021 | 11:10

Phó TGĐ Hapaco (mã HAP) bị xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng

Phó TGĐ Hapaco (mã HAP) bị xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng

(Phunuvn) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt ông Vũ Xuân Thịnh - Phó Tổng giám đốc HAPACO.

Phó TGĐ Hapaco (mã HAP) bị xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng

Ngày 15/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 231/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Xuân Thịnh (địa chỉ: Số 1/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán ra quyết định xử phạt tiền 22.500.000 đồng (hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, ông Thịnh đã không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (Ông Vũ Xuân Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã chứng khoán: HAP) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu HAP từ ngày 06/10/2020 đến ngày 05/11/2020 và không thực hiện được giao dịch.

Tuy nhiên, đến ngày 20/11/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của ông Vũ Xuân Thịnh). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021.

Báo cáo tài chính của HAP cho thấy, doanh thu quý II của HAP đạt 121,8 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng 77% lên 103 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 18,66 tỷ đồng, tăng 135%.

Doanh thu tài chính ghi nhận hơn 4 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ chủ yếu do lãi tiền gửi, cho vay gấp 2,2 lần. Chi phí tài chính tăng 123% lên 937,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 297,4 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 171% và 110%, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động từ hoạt động kinh doanh đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 41%. Cuối kỳ, Công ty báo lợi nhuận sau thuế 7,57 tỷ đồng, tăng 14%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAP đạt 209,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 33%; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 16 tỷ đồng và hơn 13 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 60,64% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu dự kiến đạt 470 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng, nửa đầu năm Công ty mới hoàn thành lần lượt 44,5% và 20% các kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/06/2021, HAP có tổng tài sản hơn 816 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm. Nợ phải trả phần lớn là nợ ngắn hạn, chiếm 10% nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 27 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Thùy Chi/Ngaynay
Nguồn
Link bài gốc

https://ngaynay.vn/pho-tgd-hapaco-ma-hap-bi-xu-phat-hanh-chinh-22-5-trieu-dong-post112699.html

Tin mới nhất
0.21269 sec| 501.992 kb