::

Thứ 2, 11/01/2021 | 15:15

Thêm nhiều địa phương công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2021

Thêm nhiều địa phương công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2021

(Phunuvn) - Trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo, nhiều địa phương đã công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2021.

Cà Mau

Về tình hình thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau cho hay, doanh nghiệp có mức lương cao nhất là 86 triệu đồng; thấp nhất là hơn 3,9 triệu đồng; doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 46 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng.

Đồng Nai

Trên 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thưởng Tết Nguyên đán 2021. Theo đó, mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là trên 7,5 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng cao nhất thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với mức thưởng là 600 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết thấp nhất đối với các doanh nghiệp đã báo báo là 2,27 triệu đồng ở khối doanh nghiệp FDI và 1,5 triệu đồng ở khối doanh nghiệp tư nhân. Các trường hợp này đa phần là lao động mới vào làm chưa đủ 6 tháng hoặc chưa đủ 1 năm nên chỉ được doanh nghiệp hỗ trợ.

Đắk Lắk

Sở Lao động - Thương binh Xã hội Đắk Lắk cho biết, đã triển khai khảo sát 700 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương của doanh nghiệp. Đã có 101 doanh nghiệp đã có báo cáo thông tin thưởng Tết cho sở.

Việc khảo sát được thực hiện với 4 loại hình doanh nghiệp trên địa bàn, gồm: Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Doanh nghiệp dân doanh và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với Tết Nguyên đán, một công ty viễn thông ở địa phương có mức thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng và doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất 100 ngàn đồng thuộc về một công ty càphê tại huyện Cư Kuin.

Bình Định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định cho biết, đến nay có 82 doanh nghiệp báo cáo chính thức về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương.

Trong đó, có 7 Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 6 công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, 61 doanh nghiệp dân doanh và 8 doanh nghiệp FDI.

Cụ thể, ở khu vực Nhà nước, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 9 triệu đồng (tăng 28,57% so với năm 2019), thấp nhất 500 ngàn đồng.

Trong khu vực có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng tết Dương lịch cao nhất là 20 triệu đồng và Tết Nguyên đán lịch cao nhất là 15,6 triệu đồng.

Ở khu vực dân doanh, giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch mức thưởng rất lớn. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất khu vực này là 59 triệu đồng (tăng 59,46% so với năm 2019) và thấp nhất là 150 ngàn đồng. Có 10 doanh nghiệp có mức thưởng từ 30 triệu đồng trở lên, có 14 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 7 doanh nghiệp không có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết Dương lịch tại khu vực này khá thấp, bình quân chỉ có 700 nghìn đồng/người và có 3 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán của khu vực này bình quân 8,556 triệu đồng/người (tăng 2,6% so với năm 2019); có 4 doanh nghiệp có mức thưởng từ 30 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, mức cao nhất tại Công ty TNHH ANT (MV) với 126,750 triệu đồng (ngang bằng so với năm 2019), mức thấp nhất là 300 ngàn đồng.

Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI. Mức thấp nhất ở nhóm này là 358 nghìn đồng.

Thưởng Tết Dương lịch nhóm doanh nghiệp FDI cao nhất là 83,4 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 21,8 triệu đồng và người lao động hơn 10 triệu đồng.

Đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021: Cao nhất 42 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 9,6 triệu đồng và bình quân người lao động là gần 8 triệu đồng; Tết Dương lịch: Thưởng cao nhất 27 triệu đồng, thấp nhất là 300 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 2,6 triệu đồng và bình quân người lao động là 2,5 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng, bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 10,7 triệu đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 6,1 triệu đồng; Tết Dương lịch cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng, bình quân người quản lý là gần 2 triệu đồng và bình quân người lao động là 1,3 triệu đồng.

Hải Phòng

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 47.000.000 đồng, thấp nhất là 30.000 đồng.

thưởng Tết Dương lịch cho người lao động thuộc loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu: Mức thưởng cao nhất trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng: 1.000.000 đồng; Mức thưởng thấp nhất 200.000 đồng.

Loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước: Mức thưởng cao nhất 5.000.000 đồng, thấp nhất 300.000 đồng và có công ty không thưởng cho người lao động.

Loại hình doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng của người lao động có mức thưởng cao nhất 47.000.000 đồng. Mức thưởng thấp nhất 30.000 đồng, và có công ty không thưởng cho người lao động.

Loại hình doanh nghiệp FDI: Mức thưởng cao nhất là 24.500.000 đồng; thấp nhất 50.000 đồng và có công ty không thưởng cho người lao động.

Hà Nội

Khối doanh nghiệp FDI, về thưởng tết Dương lịch, mức bình quân: 750.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 4.450.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, về thưởng Tết Dương lịch, mức bình quân là 1.000.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 3.500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh, về thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 780.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 4.200.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, về thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4.800.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 3.800.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

TP. Hồ Chí Minh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, kết quả qua khảo sát ở 1.035 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sử dụng 140.000 lao động cho thấy, mức lương bình quân cho người lao động năm 2020 là 10 triệu đồng/người. So với năm 2919 mức này giảm 8,6%.

Tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2019.

Còn tiền thưởng Tết Tân sửu 2021 bình quân là 8,8 triệu đồng, giảm 12% so với năm 2019.

Mức thưởng Tết Tân sửu 2021 cao nhất là 1,076 tỉ đồng cho một cá nhân của một doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh. Mức tiền thưởng Tết Dương lịch cao nhất 990 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI và ngành tài chính ngân hàng.

Theo Laodong
Nguồn
Link bài gốc

https://laodong.vn/cong-doan/them-nhieu-dia-phuong-cong-bo-thuong-tet-duong-lich-tet-am-lich-2021-869535.ldo

Tin mới nhất
0.14593 sec| 528.133 kb